Geodetske meritve - v naselju Gorica pri Moravčah skupaj z vplivnim območjem, do 26.4.2018

13. 4. 2018 1067