Seznanitev z gradbenim dovoljenje za izgradnjo DSO Moravče z lekarno

27. 11. 2018 722