JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO

30.09.2020 124
30.09.2020
Javni razpisi in javni natečaji
22.10.2020 do 00:00
1.540,00 €
430-0134/2020
30.09.2020
Sara Flis
sara.flis@moravce.si
017247148