Sklep o cenah za obračunavanje najema prostorov Kulturnega doma Moravče, sejne sobe na Vegovi 7a in sobe v Domu krajanov Hrib nad Ribčami