Vegova pot v šolo

558
65.389,29 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
32.797,59 €
V teku
november 2020
december 2022