Agromelioracija na komasacijskem območju Moravče

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
januar 2018
oktober 2018

Podatki o financiranju