Sklep o določitvi cen programov v VVE Vojke Napokoj, Osnovna šola Jurija Vege, od 1.11.2018 dalje