Sklep o imenovanju Uredniškega odbora Novic iz Moravške doline