ŽUPAN ODPRL NOVE PODPORNE ZIDOVE IN BREŽINE NA RIBNIKIH PRI ZALOGU

11. 10. 2021 242