Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Moravče

9. 5. 2024 683