ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA: ŠE TRI DNI

12. 6. 2024 131