OBVESTILO ODMERA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

11. 10. 2018 1113