Javni razpis za podelitev celoletnih štipendij za nadarjene dijake in študente iz občine Moravče za šolsko oz. študijsko leto 2019/2020

01.08.2019 989
01.08.2019
Javni razpisi in javni natečaji
01.10.2019 ob 00:00
430-0158/2019-3
01.08.2019
Alenka Prelovšek
alenka.prelovsek@moravce.si
017247142