Prvega julija brezplačni javni medkrajevni potniški promet za vse upokojence

30. 6. 2020 180