Pričetek gradnje optičnega omrežja v občini Moravče

06.07.2020 481