Pričetek gradnje optičnega omrežja v občini Moravče

6. 7. 2020 763