Naročilo po postopku naročila male vrednosti za izvajalca gradbenih del za gradnjo KANALIZACIJE - CESTA NA GRMAČE IV. FAZA

14. 7. 2020 395
14.07.2020
Javna naročila
27.07.2020 do 12:00
Marjana Krumpestar
marjana.krumpestar@moravce.si
01/724-714-9