JAVNA PREDSTAVITEV DELNEGA NAČRTA ZIR OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI MORAVČE

24. 9. 2020 501