Javno naročilo male vrednosti »Prilagoditev pločnika in brvi, izvedba inundacije med naseljema Moravče - Zalog pri Moravčah na LC 263901«

07.10.2020 176
07.10.2020
Javna naročila
23.10.2020 do 12:00
07.10.2020
JN006175/2020-W01
430-0139/2020
05.10.2020
Matej Rauch
obcina@moravce.si
01/7247145