Javno naznanilo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MO-16 in MO-18 (OPPN)

26.11.2020 572
26.11.2020
Javna naznanila in razgrnitve
350-0007/2016-29
26.11.2020
Marjana Krumpestar
marjana.krumpestar@moravce.si
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog