Povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov

9. 2. 2021 103