Javno naročilo "Dobava asfaltov in izvedba voziščne konstrukcije – zgornji ustroj za obdobje 2021 – 2024 z namenom sklenitve okvirnega sporazuma"

6. 4. 2021 351
06.04.2021
Javna naročila
17.05.2021 do 12:00
JN002094/2021-B01
Povezava
430-0087/2021
06.04.2021
Barbara Baša
barbara.basa@moravce.si
017247148