JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Moravče v letu 2021

3. 5. 2021 459
03.05.2021
Javni razpisi in javni natečaji
30.09.2021 do 23:59
15.000,00 €
430-0085/2021-2
30.03.2021
Marjana Krumpestar
marjana.krumpestar@moravce.si
01/7247149