POLOŽITEV TEMELJNEGA KAMNA ZA DOM STAREJŠIH OBČANOV V MORAVČAH

26. 5. 2021 1074