Obvestilo o omejitvi uporabe pitne vode na območju občine Moravče

24. 6. 2021 490