Izvedba mednarodne praktične vaje na temo potresa v osrednji Sloveniji in ozaveščanje prebivalstva o pravilnem ravnanju pred, med ter po potresu

16. 9. 2021 375