PREDVOLILNO OGLAŠEVANJE V NOVICAH IZ MORAVŠKE DOLINE za volitve predsednika republike, dne 23.10.2022

23. 8. 2022 137