PREDVOLILNO OGLAŠEVANJE V NOVICAH IZ MORAVŠKE DOLINE za volitve v občinske svete in za redne volitve županov, dne 20.11.2022

23. 8. 2022 114