Vodooskrba ponovno vzpostavljena na celotnem območju občine Moravče

18. 9. 2022 265