OBČINA MORAVČE PRIDOBILA UPORABNO DOVOLJENJE ZA KANALIZACIJO V PODSTRANI IN GRADBENO DOVOLJENJE ZA ČISTILNO NAPRAVO V MORAVČAH IN KANALIZACIJO V ČEŠNJICAH

15. 11. 2022 404