ŽUPAN SVOJ DRUGI MANDAT ZAČEL S KONSTITUTIVNO IN ZATEM IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA O GRADNJI DOMA STAREJŠIH OBČANOV V MORAVČAH

22. 12. 2022 596