Odprtje 1. faze gradnje vodovodov Podbrdo – Grmače, sobota 19. marca 2016

7. 3. 2016 1