OBČINSKI SVET SPREJEL REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023, OSNUTEK STATUTA OBČINE MORAVČE IN OSNUTEK POSLOVNIKA

26. 1. 2023 410