Javna obravnava predloga Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravče

14. 3. 2023 254
14.03.2023
Javna naznanila in razgrnitve
13.04.2023 do 23:59
007-0001/2023
14.03.2023
Sara Flis