Delavnice za pripravo nove strategije odlično obiskane