Dodatne geodetske meritve v naselju Češnjice pri Moravčah

9. 8. 2017 1576