Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023

16. 10. 2023 64