Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023

16. 10. 2023 111