NADALJUJE SE DOBRO SODELOVANJE MED OBČINO MORAVČE IN PODJETJEM TERMIT

6. 12. 2023 182