VSE INFORMACIJE O KORONA VIRUSU - COVID-19 TER OBVESTILA (OBČINE, ZAVODOV, URADOV, PODJETIJ) IN ODREDBE ŽUPANA - UKREPI