Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

09.07.2019 245