JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Moravče v letu 2020

1. 6. 2020 623
01.06.2020
Javni razpisi in javni natečaji
30.10.2020 do 00:00
16.000,00 €
430-0085/2020-2
14.05.2020
Marjana Krumpestar
marjana.krumpestar@moravce.si
01/7247149