Javno zbiranje ponudb za podelitev stavbne pravice

7. 4. 2021 23
07.04.2021
Objave in pozivi
28.04.2021 do 08:00
478-0014/2021
07.04.2021
Barbara Baša
barbara.basa@moravce.si
017247148