JAVNA PREDSTAVITEV OBČINSKEGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZARADI NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI V OBČINI MORAVČE IN OBČINSKEGA NAČRTA ZARADI POTRESOV V OBČINI MORAVČE

14. 6. 2024 84
14.06.2024
Javna naznanila in razgrnitve
15.07.2024 do 23:59
842-0003/2024 in 842-0004/2024
14.06.2024
Sara Flis