Razpisi in objave

Poziv k podaji predlogov za člane Občinske volilne komisije Občine Moravče

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) se za izvedbo lokalnih volitev imenuje občinsko volilno komisijo ...

Preberite

(Objavljeno: 16.4.2014)

Pogoji za plakatiranje - volitve poslancev v Evropski parlament

Na podlagi 3. člena Odloka o plakatiranju v času volilne kampanje na območju občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 06/10) in 8. člena Zakona o referendumski in volilni kampanji ....

Preberite

(Objavljeno: 21.3.2014)

Stališča do pripomb na javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka PUP Moravče

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, st. 33/07. 70/08-ZV0-18, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.) in 43/11 - ZKZ-C ...

Preberite

(Objavljeno: 21.1.2014)

Obvestila

Spominska slovesnost ob Dnevu upora proti okupatorju

Občina Moravče vabi na spominsko slovesnost ob Dnevu upora proti okupatorju, 26. aprila 2014, ob 17. uri, pri spomeniku nad Češnjicami pri Moravčah.

Preberite

(Objavljeno: 2.4.2014)

Kolesarjenje po krajih Upravne enote Domžale

V soboto dne 19.04.2014, je na sporedu že dvanajsta zaporedna prireditev »Kolesarjenje po krajih Upravne enote Domžale...

Preberite

(Objavljeno: 17.4.2014)

Obvestilo društvom o ponovni objavi javnega razpisa za društvene prostore

Obveščamo vas, da bo v aprilski številki Novic iz Moravške doline objavljen ponovni javni razpis za oddajo društvenih prostorov v najem za leto 2014...

Preberite

(Objavljeno: 17.4.2014)

Ureditev podatkov glede nepremičnin

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v petek, 28. marca 2014, razveljavilo zakon o davku na nepremičnine. Geodetska uprava je prenehala z vsemi aktivnostmi za izračun davka. Poziva pa lastnike nepremičnin, da podatke o nepremičninah uredijo, saj se podatki in vrednost nepremičnin še vedno uporabljajo tudi za druge namene...

Preberite

(Objavljeno: 4.4.2014)

Novice iz Moravške doline 3/2014

Na spletnih straneh Občine Moravče objavljamo marčevsko številko Novic iz Moravške doline (3/2014). Želimo vam prijetno branje.

Preberite

(Objavljeno: 26.3.2014)

Osnovni podatki
Občina Moravče
Trg svobode 4
1251 Moravče
 
Telefon: 01/724-714-0
Fax: 01/723-103-5
E-naslov: obcina@moravce.si

Spletni naslov: http://www.moravce.si

Matična številka: 5880505
Davčna številka: SI 41432851

Uradne ure:
ponedeljek: 8.00 – 15.00
sreda: 8.00 – 17.00
petek: 8.00 – 13.00
Koledar prireditev

 piso l Hitro UV OM 3

Hitro-galerija  Hitro-GremoNaPot

Panorama 
PRP eksrp zastave