Razpisi in objave

Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinska uprava Občine Moravče, na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 61/10– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15 ), 66. člena Statuta Občine Moravče ...

Preberite

(Objavljeno: 24.6.2016)

Javna dražba

Občina Moravče objavlja javno dražbo za prodajo poslovnega prostora na naslovu Vrhpolje pri Moravčah 14 ...

Preberite

(Objavljeno: 14.6.2016)

Tretja javna dražba stanovanja na Vegovi ulici 1

Občina Moravče objavlja tretjo javno dražbo stanovanja št. 8, na naslovu Vegova ulica 1, Moravče. Izklicna cena za stanovanje, v izmeri 31,90 m2, je 31.110,00 EUR.

Preberite

(Objavljeno: 13.6.2016)

Sklep o začetku priprave OPPN za območje DV-05

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 10. člena Statuta Občine Moravče je župan Občine Moravče, dne 30.5.2016, sprejel Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DV-05.

Preberite

(Objavljeno: 30.5.2016)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje "MO-16 in MO-18"

Občinski svet Občine Moravče je na 12. seji, dne 20.4.2016, sprejel sklep o začetku priprave OPPN za območje MO - 16 in MO - 18...

Preberite

(Objavljeno: 21.4.2016)

Obvestila

Zapora državne ceste, 24.6.2016 za proslavo ob Dnevu državnosti

Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, obvešča, da bo 24.6.2016, od 20.00 do 22.30 ure, proslava ob Dnevu državnosti ...

Preberite

(Objavljeno: 3.5.2016)

Dan državnosti

Občina Moravče vabi v petek, 24. junija 2016, ob 21. uri na osrednjo kulturno prireditev v počastitev dneva državnosti in 25. obletnice samostojnosti RS v središče Moravč.

Preberite

(Objavljeno: 10.6.2016)

Pohod po delni Moravški poti in nogometni turnir

Občina Moravče vabi vse občanke in občane, v soboto, 25. junija 2016 na pohod po delni Moravški poti ter na nogometni turnir, ki bo potekal 25. in 26. junija 2016 ...

Preberite

(Objavljeno: 10.6.2016)

Novice iz Moravške doline 5/2016

Na spletnih straneh Občine Moravče objavljamo Novice iz Moravške doline (5/2016). Želimo vam prijetno branje.

Preberite

(Objavljeno: 16.6.2016)

Dimnikarske storitve na območju občine Moravče

Vse občanke in občane obveščamo, da je Vlada RS imenovala novega koncesionarja dimnikarskih storitev za območje občine Moravče.

Preberite

(Objavljeno: 3.6.2016)

Osnovni podatki
Občina Moravče
Trg svobode 4
1251 Moravče
 
Telefon: 01/724-714-0
Fax: 01/723-103-5
E-naslov: obcina@moravce.si

Spletni naslov: http://www.moravce.si

Matična številka: 5880505
Davčna številka: SI 41432851

Uradne ure:
ponedeljek: 8.00 – 15.00
sreda: 8.00 – 17.00
petek: 8.00 – 13.00
Koledar prireditev

 ENSVET logotip

 piso l Hitro UV OM 3

Hitro-galerija  Hitro-GremoNaPot

Panorama 
PRP eksrp zastave