Ugotovitveni sklep OVK o imenovanju člana Občinskega sveta Občine Moravče