URADNI VESTNIK OBČINE MORAVČE 2012

24. 1. 2012 1060
Ugotovitveni sklep OVK o imenovanju člana Občinskega sveta Občine Moravče (URADNI VESTNIK OBČINE MORAVČE 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2012
Začetek veljavnosti: 21.02.2012
Odlok o sprejemu otrok v vrtec (URADNI VESTNIK OBČINE MORAVČE 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2012
DIIP - montažni vrtec Moravče (URADNI VESTNIK OBČINE MORAVČE 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2012
IP - montažni vrtec Moravče (URADNI VESTNIK OBČINE MORAVČE 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2012
Obvezna razlaga PUP Moravče (URADNI VESTNIK OBČINE MORAVČE 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.07.2012
Sklep o znižanju cen v OŠ Roje (URADNI VESTNIK OBČINE MORAVČE 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.11.2012