URADNI POPRAVEK Uradnega vestnika Občine Moravče, številka 3/2012