Sklep o znižanju ekonomske cene v v Osnovni šoli Jurija Vege – Vrtec Vojke Napokoj