9. seja Občinskega sveta

390
Seja je potekala dne 25.07.2012

Predpisi, sprejeti na tej seji

Obvezna razlaga PUP Moravče (URADNI VESTNIK OBČINE MORAVČE 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.07.2012