Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju 1. 1.- 30. 6. 2012 – posebni del